När kan jag avsluta min prenumeration?

Modified on Thu, 05 Oct 2023 at 03:35 PM

Du kan avsluta din prenumeration när du vill och den löper vidare under den period som du har betalt för. Du måste senast säga upp prenumerationen dagen före förnyelsedatumet.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article